Referenties


D'Hondt - Nieuwe IT-infrastructuur

Een nieuwe IT-infrastructuur garandeert de bedrijfscontinuïteit in de productievestigingen en toonzalen van D'Hondt. Met de gevirtualiseerde en redundant uitgebouwde infrastructuur effent het bedrijf bovendien het pad voor de implementatie van een nieuw ERP-pakket. Voor het design, de uitrol en het onderhoud van zijn IT-infrastructuur rekent D'Hondt al tien jaar op IT-partner Incrius.

D'Hondt is fabrikant van deuren, trappen en parket, in alle stijlen en sferen. Bij het familiebedrijf staat vakmanschap al meer dan honderd jaar centraal. D'Hondt beheerst de kwaliteit van zijn producten doorheen het hele traject: van ontwerp tot fabricatie in de eigen ateliers, zagerij en droogovens. Een team van ervaren installateurs en opmeters garandeert een nauwkeurige plaatsing. Begin de jaren '90 verplaatste de onderneming haar activiteiten van Oudenaarde naar twee sites in Zingem, waar de productie van deuren en parket plaatsvindt. In Wandre bij Luik produceert D'Hondt trappen. Naast de drie productievestigingen beheert het bedrijf vijftien toonzalen, verspreid over het hele land. Bij D'Hondt zijn ongeveer tweehonderd medewerkers actief. Een tweekoppig team zorgt voor de IT-ondersteuning van het bedrijf vanuit de hoofdzetel in Zingem. Incrius treedt daarbij al zowat tien jaar op als de vaste IT-partner van het bedrijf.

Toekomstgerichte infrastructuur

Onlangs nam D'Hondt een compleet nieuwe IT-infrastructuur in gebruik. "Het oude serverpark bevond zich aan het einde van zijn levenscyclus", zegt Stefan Versmessen, IT-verantwoordelijke bij D'Hondt. "De vernieuwing van de servers vormde de aanleiding om tegelijk ook een oplossing voor Disaster Recovery (DR) uit te bouwen." Bovendien paste het infrastructuurproject in de context van een bredere vernieuwing van IT bij D'Hondt. Het bedrijf start op vrij korte termijn met de implementatie van een nieuw ERP-pakket. Voor D'Hondt die oefening start, wilde het bedrijf op een nieuwe, toekomstgerichte infrastructuur kunnen rekenen. "We zijn in onze markt één van de grootste spelers van het land", zegt Stefan Versmessen. "We zijn niet alleen innovatief met onze producten en oplossingen, maar ook achter de schermen."

D'Hondt zet daarom sterk in op automatisering, onder meer voor de aansturing van het machinepark op de productiesites. "We werken overal met professionele software - en dat gebeurt nog altijd best op professionele hardware". Incrius begeleidde D'Hondt bij de samenstelling en uitrol van de nieuwe infrastructuur. In Zingem installeerde het bedrijf twee nieuwe Fujitsu-servers en een SAN-oplossing van het type NetApp FAS 2240. Op die infrastructuur werken ongeveer 60 gebruikers uit de winkelpunten en de administratie op de gevirtualiseerde servers (VMware). Via Citrix hebben ze toegang tot diverse applicaties. Verder installeerde Incrius in Zingem ook twee nieuwe UPS'en van Fujitsu en nieuwe routers van het type Cisco Catalyst. D'Hondt nam Veeam Essentials als back-upoplossing in gebruik. De vestiging in Wandre fungeert als DR-site. Daar voorzag Incrius onder meer een Fujitsu-server en een NetApp FAS 2220. "We syncroniseren voortdurend tussen de twee sites", legt Stefan Versmessen uit. "Op die manier garanderen we de bedrijfscontinuïteit van de medewerkers op alle locaties. Tegelijk hebben we het voordeel dat we de IT-ondersteuning centraal organiseren." Omdat de gebruikers van op afstand toegang hebben tot de centraal beheerde applicaties en data, kan D'Hondt ook makkelijk het gebruik van tablets en smartphones ondersteunen. "Dat is een groot voordeel voor onze mobiele medewerkers."

Focus op kernactiviteiten

Intussen rolt Incrius in de toonzalen van D'Hondt een wifi-netwerk uit op basis van Cisco Meraki access points. De verbindingen tussen de hoofdzetel en de andere sites van het bedrijf verlopen via het Explore-netwerk van Belgacom. Op het vlak van netwerkbeveiliging heeft Incrius een appliance voorzien van het type SonicWall NSA 2400. Ook voor het beheer van de softwarelicenties rekent D'Hondt op de assistentie van Incrius. "Het partnershap tussen D'Hondt en Incrius zorgt ervoor dat we ons op onze kernactiviteiten kunnen concentreren: onze business zo goed mogelijk ondersteunen", besluit Stefan Versmessen. "We beschouwen Incrius als het externe IT-team van ons bedrijf. De uitrol van de nieuwe infrastructuur was een belangrijke voorwaarde voor de volgende belangrijke stap in de modernisering van onze IT-omgeving: de implementatie van het ERP-pakket Microsoft Dynamics NAV."

D'Hondt NV
Stefan Versmessen, IT-verantwoordelijke
www.dhondt-deuren-trappen.be
Wil u net als D'Hondt een It-infrastructuurvernieuwing doorvoeren of wenst u meer informatie?
Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Itineris - Performante storageomgeving

Groei zorgt voor groeipijn. Performantieproblemen rond storage verplichtten Itineris de opslagomgeving te herbekijken. Het bedrijf rekende daarbij op de kennis en ervaring van Incrius. Een nieuwe storageomgeving en een nieuw netwerk bezorgen Itineris vandaag de performantie die het bedrijf nodig heeft.

Itineris is een gespecialiseerde dienstenleverancier voor nutsbedrijven. Klanten als GDF Suez, Eneco, E.ON maken gebruik van de softwaretoepassingen van Itineris. Het hoofdkwartier van Itineris is gevestigd in Deurle, bij Gent. Daarnaast heeft het bedrijf ook een kantoor in Atlanta, in de Amerikaanse staat Georgia. Incrius heeft het indrukwekkende groeitraject van Itineris van nabij gevolgd. Het bedrijf was als IT-partner onder meer verantwoordelijk voor de complete virtualisatie van het serverpark van Itineris.

Intussen heeft Incrius ook de storageomgeving van Itineris afgestemd op de nieuwe behoeften van het bedrijf. “De oude storage voor de databases van onze ontwikkelaars voldeed niet meer”, zegt Jeroen Braekeveld, System Administrator bij Itineris. “De responstijden namen voortdurend toe.” Het performantieprobleem dreigde de werking van het bedrijf echt in gevaar te brengen. “Wanneer iemand een opdracht opstartte op de schijven - bijvoorbeeld een database restore - dan gebeurde het dat enkele tientallen andere medewerkers niets meer konden doen. We moesten vervolgens uitzoeken welke opdracht er was gegeven en die trachten te onderbreken: een heel gedoe, met alleen maar frustratie en tijdverlies.”

Nieuwe kijk

Itineris kon het performantieprobleem nog een tijdlang omzeilen door opdrachten met een zekere load na de kantooruren te plannen. “Maar we wisten dat we snel naar een grondige oplossing moesten gaan.” Itineris sprak daarom IT-partner Incrius aan. Het bedrijf wilde een nieuwe oplossing voor zijn ontwikkelaars, zonder al te veel toeters en bellen, maar performant voor de behandeling van ruwe data. Na een grondige behoeftebepaling samen met Incrius en een vergelijkende studie kwam Fujitsu als meest geschikte oplossing uit de bus. “We wilden uiteraard meer performantie”, zegt Jeroen Braekeveld, “maar ook een andere kijk op het geheel. De combinatie van die twee elementen vonden we bij Fujitsu.” Incrius implementeerde de oplossing.

De nieuwe omgeving kreeg onderdak in één rack. Ze omvat in principe ruimte voor 60 TB storage. Itineris gebruikt die capaciteit bij RAID 10, wat voor een hoogperformante oplossing zorgt met een reële omvang van ongeveer 30 TB. “We gebruiken drie types schijven”, vervolgt Jeroen Braekeveld. “We hebben 5 à 6 TB op SSD. Daarnaast beschikken we over 224 SAS-schijven van 300 GB. Voor de pure storage gebruiken we 12 SATA-schijven van 2 TB.” SSD en SAS bevinden zich in één storage pool. Het beheer gebeurt op basis van de Fujitsu Storage Eternus DX500 S3 controller, met daarop de Fujitsu Storage Eternus SF Storage Cruiser software. Die tool analyseert het gebruik van de data en stelt vervolgens voor - automatisch, halfautomatisch of manueel - waar de data het best een plaats kan krijgen.

Stabiliteit en performantie

Met de investering in storage wil Itineris zijn consultants en ontwikkelaars een omgeving aanbieden die hun activiteiten optimaal ondersteunt. Een performante en veilige werkomgeving vormt daarbij een must. “Met de nieuwe storageoplossing zitten we weer voor een hele tijd goed. Het onderhoudscontract loopt vijf jaar. Uiteraard zullen onze behoeften gedurende die periode verder evolueren. Maar indien nodig kunnen we makkelijk uitbreiden. Het rack biedt momenteel nog zowat één derde vrije ruimte.”

Samen met de storage installeerde Incrius bij Itineris ook een nieuw 10 Gbit-netwerk (op basis van Brocade-technologie), naast nieuwe SQL- en ESX-servers. Het geheel zorgt voor een sterke, performante omgeving, vakkundig van alle oude bottlenecks ontdaan. Incrius bood daarbij het voordeel dat het bedrijf de betrokken IT-omgeving door en door kent. “Het hele traject had een doorlooptijd van ongeveer zes maanden”, zegt Jeroen Braekeveld. “Incrius heeft daarbij voor de nodige begeleiding gezorgd, vanaf de definiëring van onze behoeften, tot de uiteindelijke implementatie. De rol van Incrius was cruciaal. Het bedrijf bracht kennis en ervaring aan waar we intern niet over beschikken.” Over het eindresultaat toont Itineris zich alvast erg verheugd. “De stabiliteit en performantie zijn nu helemaal terug.”

Itineris NV
Jeroen Braekeveld - System Administrator
www.itineris.be
Wenst u meer informatie? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

11.11.11 - IT-Support

Een betere beschikbaarheid van de IT-personen voor de eigen organisatie en het kunnen blijven garanderen van de interne dienstverlening is belangrijk voor de IT-medewerkers van 11.11.11. Daarom doet de organisatie voor iets moeilijkere problemen, waarvoor ze de kennis zelf niet in huis hebben, beroep op de helpdesk van Incrius.

11.11.11 is de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging en bundelt de krachten van ruim zeventig organisaties en twintigduizend vrijwilligers. Samen zetten zij zich in voor een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke kansen heeft op ontwikkeling. Dat vraagt structurele veranderingen aan het huidige beleid. Daarom voert 11.11.11 acties en campagnes, en lobbyt de organisatie onder meer voor eerlijke handelsrelaties, waardig werk en een doortastend klimaatbeleid. In Latijns-Amerika, Centraal-Afrika en Azië steunt 11.11.11 de partnerorganisaties in hun strijd voor een eerlijke ontwikkeling.

De ICT-afdeling van 11.11.11 ondersteunt naast de eigen activiteiten ook de ICT-omgeving van zeven andere organisaties. Concreet staat het team van 11.11.11 in voor de ICT-ondersteuning van zowat tweehonderd medewerkers, verspreid over vijf kantoren in België en de verschillende landenkantoren in het buitenland. De ICT-afdeling van 11.11.11 telt drie ICT-medewerkers.

Externe IT-support is belangrijk

Externe IT-support is belangrijk Het opvolgen van moeilijke problemen vergt kennis en ervaring. Deze kennis voor elk probleem zelf ‘in huis’ halen is weinig rendabel. Eens het probleem gekend is, wordt het opgelost en vanaf dat moment kan de ‘investering’, met andere woorden de tijd die de IT-medewerkers besteed hebben aan het zoeken van de oplossing, niet meer aangewend worden. Verder is het zo dat de IT-medewerkers van 11.11.11 hierdoor zelf minder service kunnen geven aan hun eigen collega’s, wat opnieuw resulteert in kosten. “Kunnen terugvallen op een gespecialiseerde helpdesk bij de iets moeilijkere problemen is essentieel om de interne dienstverlening te garanderen”, vertelt ICT-medewerker Wim Allegaert. “Hierdoor is de beschikbaarheid voor de eigen organisatie beter”.
Daarnaast wordt door deze externe IT-support ook de continuïteit van het ICT team beter gegarandeerd. 11.11.11 beschikt niet over het nodige budget om techneuten aan te trekken. Bovendien is het zo dat alle technische knowhow ook snel bij 1 persoon zou zitten. Het is daarom handiger als iemand met minder technische vaardigheden de problemen kan escaleren. Indien we met problemen te maken krijgen die we intern niet kunnen oplossen, worden ze geëscaleerd naar Incrius." Wim Allegaert, IT-mederwerker 11.11.11

Het voor handen zijn van systematische opvolging voor het grootste deel van de IT-vragen/problemen is voor de organisatie een goede beschrijving van wat IT-support voor hen betekent. “Indien we met problemen te maken krijgen, die we intern niet kunnen oplossen, worden ze geëscaleerd naar Incrius”, vervolgt Wim Allegaert. De IT-medewerkers van 11.11.11 doen voornamelijk beroep op Support+, de helpdesk van Incrius als het gaat om zaken waar ze zelf minder vaak mee bezig zijn. Voorbeelden hiervan zijn de installatie van de domain controller en een configuratieprobleem met het VMware platform.

Het melden van een probleem via het Support+ systeem (= een ticket loggen), heeft volgens Wim Allegaert allerlei voordelen: “Het werken met een ticketingsysteem geeft beide partijen garanties. Wij zijn tevreden omdat we weten dat er opvolging van onze meldingen komt en we de status van een melding op elk moment kunnen bekijken en Incrius is zeker dat onze verwachtingen ingelost zijn. Hierdoor wordt de kans op misverstanden geminimaliseerd”.

“We proberen ook veel aandacht te besteden aan de nazorg”, zegt Wim. Dit betekent voor 11.11.11 concreet dat ze goede documentatie verwachten van de interventie en een kleine analyse van hoe het probleem in de toekomst kan vermeden worden.
“Als gevolg hiervan doen we beroep op Guard+, het monitoringsysteem van Incrius. De bedoeling hiervan is dat we op termijn alle mogelijke vormen van alarmbelletjes hierin laten integreren". Deze uitrol staat dan ook nog op het programma van een toekomstige samenwerking. De huidige IT-support zal blijven bestaan en misschien komt er in de nabije toekomst ook een project voor het herbekijken van de netwerk configuratie/firewall van de organisatie.

11.11.11
Wim Allegaert - IT-medewerker
www.11.be
Wenst u meer informatie? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Resilux - Infrastructuurvernieuwing

De dalende performantie en een steeds kleiner wordende capaciteit waren de oorzaak voor een infrastructuurvernieuwing bij Resilux. Incrius trad daarbij op als het externe verlengstuk van de IT-afdeling van Resilux. Nu profiteert het bedrijf van snellere virtuele servers en meer data capaciteit.

Resilux is een internationale producent van zogenaamde PET-preforms en PET-flessen, met het hoofdkantoor in Wetteren. Deze flessen bestaan in verschillende gewichten, kleuren en formaten en worden gebruikt voor allerlei soorten toepassingen, van drank over voedingswaren tot detergenten. Naast Wetteren heeft de fabrikant ook productievestigingen in onder meer Spanje, Rusland, Griekenland, Zwitserland, Hongarije en de Verenigde Staten. Resilux werd eerder al ‘onderneming van het jaar’ en beschikt naast de verschillende patenten en geregistreerde designs, alle vereiste ingrediënten om een nog belangrijkere speler te worden op de markt van de PET-verpakkingen.

Nodige expertise

Het bedrijf heeft een eigen IT-afdeling, dat uit een team van vier personen bestaat. “Uiteraard beschikken we over de nodige IT kennis en de meeste implementaties doen we zelf, maar soms is er gewoonweg een bepaalde expertise nodig”, vertelt Herman Verley, ICT manager van Resilux. Voor deze expertise doet het bedrijf beroep op hun externe partner Incrius. Herman Verley kwam zo’n 12 jaar geleden voor het eerst in contact met Incrius. Een van de eerste projecten dat Incrius realiseerde was een upgrade van het NT4 netwerk naar Windows 2000. Dit project werd tot een goed einde gebracht, met gevolg dat Incrius ook instond voor de upgrade naar Windows 2003 en later ook naar Windows 2008. Verder volgden nog Exchange migraties en een NetApp + Vmware implementatie op een HP blade systeem.

“Incrius zorgde en zorgt nu nog altijd voor onze onderhoudscontracten”, gaat de heer Verley verder. Het zijn contracten die verlengd moeten worden, maar er bestaat altijd een kans dat je eens eentje uit het oog verliest en dit kan heel wat onnodige kosten met zich meebrengen. “Incrius houdt onze lijst bij en wij krijgen tijdig een voorstel voor verlenging. Op die manier kunnen wij de juiste beslissing nemen en ons bezighouden met belangrijkere zaken”, vertelt Herman Verley. Zo werd aan de hand van de duurder wordende supportcontracten op NetApp en de HP blades duidelijk dat de infrastructuur ondertussen vijf jaar oud was en dat een IT-infrastructuurvernieuwing geen overbodige luxe zou zijn. Er was namelijk ook sprake van een lager wordende performantie en de capaciteit voldeed ook niet meer.

Goede projectaanpak

Voor dit project klopte Resilux opnieuw bij Incrius aan. Er werd een projectplan opgesteld dat met de IT’ers van Resilux besproken werd. Het virtuele serverpark werd gemigreerd naar de laatste ESX versie op performantere hardware. Meer bepaald werden zowel de fysische servers als de storage en de core switches vervangen. Er werd gekozen voor Fujitsu servers met een UFM (User Flash Memory), waarop de Vmware geïnstalleerd kon worden, zodat er geen extra schijven aangekocht moesten worden. Bovendien starten de servers sneller op door deze UFM modules.

Een ander voordeel is dat de huidige generatie servers slechts de helft verbruiken van de oude HP Blades. Meer bepaald is er een dubbele UPS autonomie, is er minder koeling nodig en dit heeft natuurlijk als gevolg een lagere energierekening. “Door de komst van betaalbare 10Gb/sec netwerkkaarten biedt een blade-systeem tegenwoordig geen noemenswaardige voordelen meer,” voegt Herman toe. Daarna werden de CIFS data gemigreerd naar de nieuwe storage, welke een hogere capaciteit heeft. Een laatste stap in het project was de migratie van het Exchange mail systeem naar de laatste versie. Bij elke stap van het project werd de nodige uitleg gegeven aan de IT-medewerkers en alles werd samen geïmplementeerd, wat voor een toegevoegde waarde zorgt. Deze vernieuwing resulteert in snellere virtuele servers en meer data capaciteit.

De samenwerking verliep zoals altijd vlot. Op dit moment is Incrius bezig met het domein van Resilux over te brengen op Windows 2012R2 en in de toekomst zal het bedrijf ook nog beroep doen op Incrius. Het volgende project dat gepland staat, zal de implementatie van sharepoint met NetApp snapmanager backup inhouden.

Resilux NV
Herman Verley - IT Manager
www.resilux.com

Wenst u net als Resilux een IT-infrastructuurvernieuwing door te voeren of wenst u meer informatie? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

ABC - Professionele Wireless oplossing

De "huis-tuin-keuken" wirelessoplossing van Anglo Belgian Corporation voldeed niet meer aan de eisen van het bedrijf. Incrius implementeerde een professionele wifi-oplossing, waardoor er minder configuratiewerk nodig is, meer monitoring mogelijk is en aan strengere veiligheidseisen voldaan kan worden.

De dag van vandaag verwachten bezoekers en klanten dat ze op het internet kunnen. Daarnaast is de draadloze toegang tot het intern netwerk absoluut noodzakelijk voor het scanningsysteem van het bedrijf. Met andere woorden, het bedrijf kan niet zonder wireless. "Uiteraard was er al wireless aanwezig, doordat we niet anders konden voor het scanningsysteem, maar de huis-tuin-keuken oplossing voldeed niet meer," vertelt Kurt Vereecken, IT manager bij Anglo Belgian Corporation. "Bij de vorige oplossing was veel configuratiewerk nodig, waardoor je veel tijd verliest. Bovendien hadden we last van 'rogue access points' die de beveiliging in gedrang brengen."

Korte en snelle projectaanpak

Het bedrijf klopte voor de implementatie van een professionele wirelessoplossing bij Incrius aan, die al voor de onderhoudscontracten en Microsoft licenties van ABC Diesel instond. Incrius zorgde voor een korte en snelle projectaanpak. Kurt Vereecken: "Ik beschreef de eisen en ze werden uitgevoerd op een voormiddag. Just the way I like it." Er werd gekozen voor de MR16 access points van Cisco Meraki. Vooral de uitgebreide loginmogelijkheden, bij voorkeur zonder splashpage, spraken Kurt Vereecken aan.

"Incrius zorgde voor de nodige support en uitleg en de implementatie verliep vlekkeloos," gaat hij verder. "Na de configuratie en uitleg door Incrius, is het bijhangen van een nieuwe access point 2 minuten werk. De nieuwe access point ontvangt de configuratie en er is cloud based management van toepassing." Verder zorgde de verantwoordelijke System Engineer binnen Incrius voor een guest access-plan. Dhr. Vereecken vond het belangrijk om controle te houden over wie een code voor de guest access kreeg en ook dat de login maar beperkt geldig bleef. Op dit moment hebben ze een 40-tal wireless gebruikers, maar in de toekomst worden dit er meer, want dan komen ook de scanners in het magazijn en de fabriek aan bod.

Ook outdoor access points nodig

Op dit moment zijn er al 6 Linksys access points in het magazijn vervangen door Cisco Meraki MR62 AP's. Er werd hier voor outdoor access points gekozen omdat dit voor meer dekking zorgt, maar ook omwille van het aanwezige stof. De volledige dekking van het magazijn en de fabriek zal in een latere fase gebeuren. De medewerkers reageren vrij positief op de nieuwe wirelessoplossing. Er is natuurlijk wel wat gewenning nodig, wegens de veel striktere security die nu geïmplementeerd is. "Ik heb de samenwerking met Incrius als prettig ervaren, in de toekomst zullen we dan misschien ook beroep op hen doen voor de vervanging van onze SAN en ons serverpark."

Kurt Vereecken - IT-manager
Anglo Belgian Corporation
www.abcdiesel.be

Sint-Camillus - Internetinfrastructuur

Patiënten, bezoekers en personeel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Camillus kunnen met hun laptops, tablets en smartphones draadloos surfen op het internet. Incrius installeerde in het ziekenhuis een wifi-netwerk op basis van Cisco Meraki.

Vandaag duikt ook de term Bring Your Own Device (BYOD) op in de context van het ziekenhuis. "Patiënten brengen hun laptop, tablet of smartphone mee naar het ziekenhuis. Soms blijven ze tijdens een opname gedeeltelijk aan het werk, en hebben ze de toestellen ook echt nodig. Andere patiënten willen via hun eigen toestel internettoegang als ontspanning, of voor praktische zaken, zoals het indienen van de belastingaangifte." Het PZ Sint-Camillus speelt op die behoeften in door de patiënten internettoegang aan te bieden via wifi. "Het internet is overal. Het is een basisfunctie, net als radio en tv.

Daarom bieden we in het ziekenhuis gratis internetconnectie aan." Voor de keuze van de technologie en de implementatie van de oplossing klopte het ziekenhuis aan bij Incrius. Luc De Blaere: "We wilden de patiënten graag wifi aanbieden, maar uiteraard op een veilige manier." Zo moest het draadloos netwerk strikt gescheiden blijven van het personeelsnetwerk. Het ziekenhuis wilde ook een makkelijk uitbreidbare en eenvoudig te beheren oplossing.

Makkelijke installatie, eenvoudig beheer

Incrius implementeerde in het PZ Sint-Camillus een draadloos netwerk op basis van Cisco Meraki-technologie. Na analyse van het grondplan van de gebouwen van het ziekenhuis, installeerde Incrius dertig gepreconfigureerde access points van het type Cisco Meraki MR12/14. Luc De Blaere: "Incrius bood ons de mogelijkheid om zo'n toestel van Cisco Meraki te testen. We kregen er ook de nodige uitleg bij, zodat we er makkelijk mee aan de slag konden. Belangrijk was voor ons dat het om gepreconfigureerde access points gaat." Anders gezegd: de toestellen zijn ingesteld om enkel op het netwerk van het ziekenhuis te werken. Ze zijn bovendien makkelijk te installeren en te beheren. "We hebben onlangs een extra vergaderruimte op het wifi-netwerk aangesloten. Dat was heel eenvoudig. We moesten het access point inpluggen en het serienummer toevoegen. Meer was er eigenlijk niet voor nodig."

Via wifi hebben het personeel en de patiënten van het ziekenhuis toegang tot het internet. De mogelijkheid bestaat om het gebruik van het draadloze netwerk op termijn uit te breiden, om zo het personeel via mobiele toestellen te laten werken met verschillende ziekenhuistoepassingen. Luc De Blaere: "In principe kan het, maar dan zullen we uiteraard extra aandacht moeten hebben voor beveiliging." Vandaag blijven het elektronische patiëntendossier, e-mail en kantoortoepassingen de kernapplicaties van de medewerkers van het ziekenhuis, op het vaste netwerk, afgeschermd van het wifi-netwerk.

"Het internet fungeert daarbij vaak als bron van informatie. Via wifi zorgen we voor een makkelijke internetconnectie, met eender welk toestel." Toch kwam het project er in de eerste plaats als dienstverlening aan de patiënten. "We waren destijds pioniers toen we het gebruik van pc's aanboden aan onze patiënten", besluit Luc De Blaere. "Met het wifi-netwerk trekken we die lijn door."

Luc De Blaere
Diensthoofd Administratie en Systeembeheerder
PZ Sint-Camillus
www.sint-camillus.be

Artexis Belgium - Virtueel serverpark

Artexis Belgium is organisator van toonaangevende beurzen in heel het land. De IT-afdeling van het bedrijf zorgt daarbij telkens voor de passende ondersteuning. Dat gebeurt op basis van de geconsolideerde en gevirtualiseerde serveromgeving die Incrius bij Artexis Belgium implementeerde.

Artexis Belgium is één van de toonaangevende spelers in de Belgische markt van professionele en publieksbeurzen. Het bedrijf verwelkomt jaarlijks ongeveer 400 evenementen in zijn vier beurs- en meetinglocaties (Antwerp Expo, Flanders Expo, Namur Expo en Namur Palais des Congrès), samen goed voor 15.000 exposanten en ruim 2 miljoen bezoekers. Bij een twintigtal beurzen treedt Artexis Belgium ook zelf op als organisator. De IT-ondersteuning van het bedrijf is grotendeels in Gent gecentraliseerd en zorgt in de eerste plaats voor de ondersteuning en infrastructuur voor de medewerkers van Artexis Belgium. Daarnaast is de afdeling tijdens beurzen ook verantwoordelijk voor de infrastructuur voor de scanning en registratie van bezoekers.

"We werken in een sector die veel flexibiliteit vraagt van IT", zegt Franky Lievens van het IT-team van Artexis Belgium. "Telkens wanneer er een beurs of evenement is, werkt een hele ploeg van het bedrijf daar ter plaatse. Wij moeten op locatie telkens voor de nodige IT-ondersteuning zorgen: met netwerk, printers, tijdelijke communicatielijnen, enzovoort." Het gaat daarbij altijd om een tijdelijke infrastructuur. Na een paar dagen trekken de medewerkers meestal weer naar de kantoren van Artexis, of naar een volgend evenement. "Er komt dikwijls wat improvisatie bij kijken", zegt Johan Verbeke van het IT-team van Artexis. "Maar dat maakt het voor ons uiteraard alleen maar extra boeiend. Wij moeten er gewoon voor zorgen dat de eindgebruiker zijn of haar werk kan doen, op kantoor en op locatie."

Voeten op de grond

Het IT-team van Artexis kwam voor het eerst met Incrius in contact via deelname aan opleidingssessies. Later implementeerde het bedrijf bij Artexis ook een zogenaamde back-up-to-disk-to-tape oplossing. Toen het serverpark van Artexis aan vervanging toe was en het bedrijf de mogelijkheden onderzocht om op virtualisatie over te stappen, kwam Incrius opnieuw in beeld. "Het is vooral de heldere en realistische aanpak van Incrius die ons telkens weer bij die partner bracht", zegt Franky Lievens. "Incrius is een partner die beide voeten duidelijk op de grond houdt." Concreet implementeerde Incrius bij Artexis twee nieuwe HP-servers. Daarop draaien onder VMware acht virtuele servers.

Johan Verbeke: "We hebben voor virtualisatie gekozen omdat die aanpak ons toelaat de capaciteit en performantie van de infrastructuur makkelijk aan te passen aan de concrete behoeften van de business, zonder dat we daarbij telkens moeten investeren in hardware." In een omgeving waar de behoeften snel evolueren, biedt dat een groot voordeel. Franky Lievens: "Is er tijdelijk nood aan een server - bijvoorbeeld in het kader van een evenement - dan kunnen we die zo goed als onmiddellijk klaarzetten. We hoeven er niet langer extra fysieke machines voor te bestellen en te installeren." Het project van de consolidatie en virtualisatie van het serverpark is trouwens niet het laatste wapenfeit in de samenwerking tussen Artexis en Incrius. Intussen heeft Incrius bij Artexis met succes een oplossing voor e-mailarchivatie geïmplementeerd.

Artexis
Franky Lievens en Johan Verbeke
IT-team Artexis
www.artexis.be

Meer informatie over virtualisatie? Contacteer ons vrijblijvend!

CERM - Microsoft Office 365

Enerzijds was een oude mailserver aan vervanging toe. Anderzijds wilden de medewerkers via de cloud toegang tot e-mail en documenten. Om tot de best passende oplossing te komen, riep softwarehuis Cerm de expertise van een specialist in. Incrius adviseerde en implementeerde Microsoft Office 365.

Cerm is een softwarehuis voor de grafische sector. Het bedrijf uit het West-Vlaamse Oostkamp ontwikkelt managementsoftware voor narrow web printing. Eenvoudig uitgelegd gaat het om een ERP-pakket voor drukkerijen. Het pakket ondersteunt de complete administratie, van planning en het beheer van grondstoffen, tot productie, verkoop, facturatie en logistiek. Tegelijk biedt de oplossing daarbij een uitgebreide reeks koppelingen naar andere pakketten uit de grafische industrie, onder meer in verband met prepress. Cerm is actief in Europa, de Verenigde Staten en Australië. Het bedrijf telt 38 medewerkers. In het hoofdkantoor van Cerm in Oostkamp vindt de ontwikkeling van de software plaats. Daarnaast heeft het bedrijf consultants in dienst die bij klanten de workflow opstarten, met de software als ondersteuning. Verder is er ook een afdeling voor technische assistentie.

Externe expertise

"Onze mobiele medewerkers gingen een tijd met Google Apps aan de slag", zegt Nico Delaere, Technical support manager bij Cerm. "Op zich bood die oplossing alle nodige functionaliteit, maar uiteindelijk gaven de medewerkers toch aan dat ze hun vertrouwde Office-omgeving misten." Toen bij Cerm ook Exchange 2003 aan vervanging toe bleek, besliste het bedrijf uit te kijken naar een nieuwe oplossing. In de praktijk ging het voor Cerm daarbij tussen Google en Microsoft. "We hadden Incrius intussen leren kennen via enkele gemeenschappelijke klanten", vertelt Nico Delaere. "We riepen voor dit project de hulp van Incrius in, omdat we hiervoor op een specialist wilden vertrouwen." Toen Incrius de mogelijkheden van Microsoft Office 365 had voorgesteld, was de keuze voor Cerm snel gemaakt. Vandaag maken alle medewerkers van Cerm gebruik van Office 365.

Belangrijk is dat onze medewerkers met Office 365 binnen de vertrouwde Microsoft-omgeving konden blijven", aldus Nico Delaere. "Naast de functionaliteit rond e-mail, contacten en agenda, bood Office 365 het extra voordeel dat in die omgeving ook de licenties voor Office-toepassingen makkelijk beschikbaar zijn." Cerm rekende op Incrius omdat het bedrijf de migratie snel en doelgericht wilde aanpakken. "Ieder zijn job", vindt Nico Delaere. "Dit is niet meteen onze specialiteit. We hadden voor Office 365 niet de nodige expertise in huis. Om snel resultaat te kunnen boeken en beginnersfouten te vermijden, schakelden we daarom Incrius als implementatiepartner in." Aansluitend rondde Cerm zelf de verder inrichting van de nieuwe omgeving af.

Voor de medewerkers van Cerm biedt Office 365 het voordeel dat ze alle benodigde informatie altijd bij de hand hebben. Een internetverbinding volstaat om toegang te hebben tot e-mail, agenda, documenten, enzovoort, op om het even welke locatie en met eender welk device. "Incrius wees ons echter op nog andere voordelen", zegt Nico Delaere, "ook buiten het kader van Office 365." Zo was het Incrius dat Cerm het advies gaf om zich te certificeren als Microsoft Gold Partner. " We werken heel intensief met demo- en testomgevingen, onder meer om onze oplossingen te demonstreren op vakbeurzen en bij potentiële klanten. Dankzij virtualisatie kunnen we voor prospecten ook makkelijk een demo-omgeving opzetten." Als Gold Partner geniet Cerm daarbij van voordelige licenties. "Dat was een goede tip van Incrius. We werken met MSDN-accounts (Microsoft Developer Network)." Op die manier beschikt Cerm voor alle omgevingen over de juiste licenties. "Het is een mooi voorbeeld van hoe de consultancy van Incrius hier voor toegevoegde waarde zorgt", besluit Nico Delaere. "Dankzij het advies van Incrius konden we de best passende oplossing kiezen. Dat is ook de manier waarop wij met onze klanten willen samenwerken. Het was logisch om die lijn in de samenwerking met Incrius consequent door te trekken."

Cerm
Nico Delaere - Technical support manager
www.cerm.be

11.11.11 - Skype For Business

Om de communicatie tussen de kantoren van 11.11.11 in onder meer België, Haïti, de Filipijnen en Congo te verbeteren, maakt de organisatie gebruik van Microsoft Skype For Business. De implementatie van die toepassing voor Unified Communications gebeurde door ICT-partner Incrius.

Concreet staat het team van 11.11.11 in voor de ICT-ondersteuning van zowat tweehonderd medewerkers, verspreid over vijf kantoren in België en de verschillende landenkantoren in het buitenland. De ICT-afdeling van 11.11.11 telt drie ICT-medewerkers.De ICT-omgeving van 11.11.11 is uitgebouwd op basis van Terminal Services met Citrix. Tegelijk is Skype een heel populaire toepassing bij NGO's. "Er is vaak telefonisch contact met medewerkers en vrijwilligers in verre landen", zegt Wim Allegaert. "Skype is daarbij goed ingeburgerd." Alleen blijkt het in de praktijk niet zo eenvoudig om de combinatie van Skype en Citrix vlot te laten werken. Tegelijk was er wel een duidelijke vraag naar IP-telefonie, omdat die nu eenmaal een kostenefficiënte en gebruiksvriendelijke oplossing biedt. 11.11.11 vond een alternatief bij Skype For Business, de tool voor Unified Communications van Microsoft. Via SOCIALware kon 11.11.11 bovendien op interessante voorwaarden rekenen. SOCIALware is een project dat vzw's met een sociale doelstelling helpt om efficiënter te werken door ze toegang te verlenen tot donatieprogramma's voor ICT-producten. Ook Microsoft neemt aan dat project deel.

"Skype For Business integreerde heel makkelijk met onze bestaande Microsoft-omgeving", vervolgt Wim Allegaert. "Belangrijk was ook dat de oplossing zou aansluiten op onze Mitel-centrale, zodat we op dat vlak niet tegen extra investeringen zouden aankijken." De implementatie gebeurde door Incrius, dat al langer optreedt als ICT-partner van 11.11.11. Het bedrijf staat er in voor een belangrijk aandeel van de grote softwareprojecten. "Incrius heeft als voordeel dat de onderneming echt rekening houdt met de context waarin we werken en met de specifieke behoeften van 11.11.11. In de non-profitsector is het lang niet zo vanzelfsprekend om een partner te vinden die onze uitdagingen echt begrijpt."

Concreet heeft Incrius de implementatie van Skype For Business uitgevoerd voor de 105 eigen medewerkers van 11.11.11. Wim Allegaert: "Met name de chatfunctie was erg welkom. In Afrikaanse landen is er vaak maar een wankele internetverbinding beschikbaar, maar via chat kun je toch vlot communiceren." Ook op het vlak van telefonie heeft Skype For Business voor een merkbare verbetering van de communicatie gezorgd. "Via het gebruik van de tool kunnen we onder meer het telefoonnummer van het kantoor in Kinshasa als een intern nummer beschouwen. Is er niemand aanwezig, dan krijgt de medewerker automatisch een bericht via e-mail.

Dankzij het gebruik van Skype For Business zijn intussen ook de telewerkers van 11.11.11 via IP-telefonie bereikbaar. "Ook binnen de ICT-afdeling genieten we van de voordelen van de tool", besluit Wim Allegaert. "We voorzien met het team altijd in permanentie, maar met Skype For Business kan dat nu ook perfect thuis, van op afstand."

11.11.11
Wim Allegaert - IT-medewerker
www.11.be
Wenst u meer informatie? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Etacom - IT-makeover

Eta-com koos voluit voor een nieuwe, gevirtualiseerde IT-omgeving. Incrius trad daarbij op als het externe verlengstuk van Eta-coms IT-afdeling. De nieuwe omgeving laat Eta-com toe zich verder op zijn kernactiviteiten te concenteren, terwijl het bedrijf kan rekenen op een performante, veilige en beschikbare IT-ondersteuning.

De stroomrailsystemen zijn onder meer geschikt voor toepassingen in grote gebouwen, industriële installaties, energiecentrales, onderstations, grote schakelruimtes, enzovoort. Het hoofdkantoor van Eta-com bevindt zich in Boom. Daarnaast heeft de groep vestigingen in Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië, aangevuld met een netwerk van agenten in Europa, Azië, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. Die internationale aanpak laat Eta-com toe totaalprojecten aan te bieden op maat van de klant, van ontwerp tot oplevering. Eta-com telt ongeveer negentig medewerkers.

Echte partner

ICT-manager Nico Ivens kent Incrius al meer dan tien jaar. "In een vorige job maakte ik kennis met het bedrijf", vertelt hij. "Incrius zette toen op een creatieve manier een back-upoplossing neer binnen een heel complexe omgeving." Toen Nico Ivens bij Eta-com aan de slag ging, was hij dan ook blij dat hij er zijn samenwerking met Incrius verder kon zetten. "We zien in Incrius een echte partner. Het bedrijf is perfect op de hoogte van de mogelijkheden van nieuwe technologie. Het advies en de garantie van Incrius vormt altijd een grote toegevoegde waarde." Bij Eta-com bestond de eerste grote opdracht voor Nico Ivens erin het serverpark aan te pakken. "Doorheen de jaren was daar een heel heterogene omgeving ontstaan", zegt hij, "met diverse types hardware en besturingssystemen. Dat zorgde voor een onveilige situatie. Het risico op een onderbreking van de bedrijfscontinuïteit was echt reëel." Eta-com besliste zijn infrastructuur grondig te vernieuwen. Incrius zorgde voor de implementatie van twee nieuwe Fujitsu-servers en een nieuw netwerk. Nico Ivens: "We hebben een volledig nieuw virtueel netwerk opgebouwd, voorzien van voldoende storage en een back-upstrategie die de nodige zekerheid biedt op het vlak van bedrijfscontinuïteit." De keuze viel daarbij op virtualisatie met VMware, NetApp als storageomgeving en Symantec en Veeam als back-upoplossingen. "Incrius heeft ons heel soepel door de migratie geloodst. De overstap naar het nieuwe domein verliep bijzonder vlot."

Blijven bouwen

Het bleek bovendien niet het enige recente project dat Incrius bij Eta-com begeleidde. Nico Ivens: "Ook onze telefonieomgeving was aan vernieuwing toe." Incrius zorgde voor een upgrade van de Belgacom-lijnen die Eta-com gebruikt tussen zijn vestigingen. "Een van de volgende projecten zal de uitrol van IP-telefonie zijn. We bekijken nu samen met Incrius hoe we die migratie kunnen uitvoeren, en hoe we daar meteen ook de buitenlandse verstigingen in kunnen meenemen. De komende tijd zullen we de IT-ondersteuning van Eta-com steeds meer vanuit de hoofdzetel in Boom organiseren. Op die manier zullen we de samenwerking tussen de verschillende internationale filialen nog kunnen verbeteren en blijven we bouwen aan onze IT-omgeving. We rekenen daarbij op Incrius als het externe verlengstuk van onze eigen IT-organisatie."

Eta-com
Nico Ivens
IT-manager
www.etacomgroup.com

Dibo NV - Internationale IT-Support

Het uitvallen van of een grote storing in het netwerk, het is de nachtmerrie van vele IT'ers. Een partij achter de hand hebben die op alle mogelijke momenten hulp kan bieden, zorgt meestal voor een geruststelling. Belangrijk is natuurlijk ook dat gemelde problemen snel opgepikt en opgelost worden, zodat een downtime van het netwerk vermeden wordt. Incrius fungeert dan ook als de externe IT-support voor DiBO NV.

Voor reinigingsmachines van alle aard kunt u bij DiBO NV terecht. Het bedrijf is in 1970 ontstaan in het Nederlandse Valkenswaard, waar het zich in de beginjaren specialiseerde in de verkoop van hogedrukreinigers. Zo'n 10 jaar later begon het bedrijf zelf met de productie van koud- en warmwaterhogedrukreinigers en opende een tweede vestiging in Arendonk, België. Ondertussen heeft DiBO NV meerdere vestigingen in België en Nederland en heeft het ook een filiaal in Duitsland en Frankrijk. Door de jaren heen is het bedrijf een gekende speler geworden op het gebied van de productie en het ontwerpen van professionele reiningsmachines, -installaties en -systemen. Gaat het nu om hogedrukreinigers, reiniging van vloeren, voertuigwasinstallaties, drukverhogingsunits of zelfs hygiëne-uitrustingen, voor dit alles kunt u bij DiBO NV terecht.

Voor IT-support doet DiBO NV beroep op Incrius.

"Een stilstand van het netwerk is iets wat we ons uiteraard niet kunnen permitteren", start John Burmanje, IT-manager bij DiBO NV. "Daarom is het belangrijk om goede support achter de hand te hebben". Het IT-team van DiBO NV bestaat uit 2 personen die voor de dagdagelijkse support zorgen, maar soms is er ook nood aan externe kennis. Microsoft licentiebeheer en alle zaken hieromheen zijn noodzakelijk voor het goed blijven draaien van het netwerk en de business. Daarom doet het bedrijf hiervoor beroep op Incrius. Zo kunnen de interne IT'ers zich bezighouden met andere zaken.

Een plek hebben waar men terecht kan als er vragen zijn over bijvoorbeeld het upgraden of uitbreiden van het netwerk, maar ook het meedenken aan oplossingen en het geven van suggesties voor de verbetering van IT, behoren tot de definitie van IT-support voor DiBO NV. Zo zorgde Incrius onder andere voor het comprimeren van de mail server database na de verhuis van diverse mail accounts, het opzetten van VMware na de implementatie van nieuwe servers (update naar 2008 R2), de upgrade naar de laatste Xen servers voor de Citrix omgeving, het aanpassen van de NetApp naar de laatste updates, maar ook de installatie van de file en mail archivering.

“Wanneer er een ‘brandje’ ontstaat dat we zelf niet kunnen oplossen, sturen we een mail naar de helpdesk met de uitleg van de storing. Is dit dringend dan wordt deze mail gevolgd door een telefoontje”, verklaart John Burmanje. Voor allerlei IT-problemen heeft Incrius Support+ in het leven geroepen. Door een mailtje te sturen naar helpdesk@incrius.be, krijgen de medewerkers van Incrius het probleem onmiddellijk te zien. “Het grote voordeel van Support+ is dat we een reactie krijgen dat onze melding in behandeling is en de ervaring leert ons dat zodra het probleem gemeld werd in het ticketingsysteem, het ook heel snel afgehandeld wordt”, gaat John verder.

Uiteraard heeft elk bedrijf zijn vaste werkuren, maar gebeurt het wel eens dat er een dringend probleem ontstaat buiten deze u, aarzel dan niet om van onze diensten gebruik te maken.

Uiteraard heeft elk bedrijf zijn vaste werkuren, maar gebeurt het wel eens dat er een dringend probleem ontstaat buiten deze uren of dat een bepaalde implementatie enkel mogelijk is als er niemand aan het werk is. Ook dan kan DiBO NV op Incrius rekenen. Zo zorgde Incrius voor het comprimeren van de Exchange database buiten de werkuren van DiBO NV. John Burmanje: “Ook na de officiële werkuren van Incrius, is de technische dienst beschikbaar. Hebben we een dringend probleem dat niet kan wachten, kunnen we hen altijd opbellen en worden we verder geholpen, remote of ter plaatse".

De samenwerking met de helpdesk van Incrius wordt door de IT-medewerkers van DiBO NV als positief ervaren. “Door de vakkundige en snelle oplossingen van de aangemelde problemen, is er de afgelopen 4 jaar geen stilstand geweest in ons netwerk”, besluit John Burmanje. Het bedrijf is dan ook zeker van plan om in de toekomst te blijven samenwerken met Incrius, zowel wat de helpdesk betreft als voor bepaalde projecten. Zo zal Incrius binnenkort zorgen voor de implementatie van een nieuwe archive voor files, om de oude userdata die explosief aan het groeien is, te plaatsen op een nieuwe HP storage.

John Burmanje
IT-manager DiBO NV
www.dibo.com

Synergie Interim - In één oogopslag weet Synergie of hun netwerk correct werkt dank zijn Guard+

Telkens weer dé match vinden, dàt is wat de werknemers van Synergie Belgium drijft. Het is dan ook enorm belangrijk dat de medewerkers zonder veel IT-problemen aan de slag kunnen. Dankzij Guard+, de monitoringoplossing van Incrius, weet IT-manager Joeri Capens in één oogopslag of de systemen en netwerken correct werken, zodat kleine en grote problemen snel en proactief opgevangen worden.

Synergie Belgium werkt ondertussen al meer dan 10 jaar samen met Incrius. Vroeger hadden ze ook al een monitoringoplossing draaien, helaas was de software niet zo handig in gebruik; vooral de noodzaak voor installatie van een extra agent software op elk systeem was omslachtig. Incrius erkende dit probleem en ging op zoek naar een oplossing die aan alle noden en wensen van een goede monitoring voldeed en kwam met Guard+ op de markt. “We hebben getwijfeld om open source Nagios monitoring te installeren, maar deze is weinig gebruiksvriendelijk en vraagt veel expertise”, vertelt Joeri Capens, IT-manager bij Synergie Belgium. Guard+, de monitoring die Incrius voorstelde op basis van PRTG, werkt intuïtief en biedt veel mogelijkheden. “De pricing van Incrius is heel interessant, dus was het snel beslist om het uit te proberen”, gaat Joeri verder.

Op één dag werden de nodige sensors voor veel van de systemen opgezet. Belangrijk was ook dat uitgelegd werd hoe de IT-medewerkers van Synergie zelf extra sensoren kunnen toevoegen.

Grote voordelen

Guard+ biedt vele voordelen. “In één oogopslag weet ik of onze systemen en netwerken correct werken. Kleine en grote problemen kunnen snel opgevangen worden, vaak nog vóór onze gebruikers het merken”, merkt Joeri Capens op.

Verder kunnen Joeri en zijn collega’s de dagelijkse berekeningen in de databases monitoren. Zodra iets trager verwerkt wordt dan normaal, worden ze op de hoogte gesteld en kunnen ze ingrijpen. Vroeger werd dit vaak te laat opgemerkt, met als gevolg dat het niet eenvoudig was om de achterstand in de verwerkingen weer in te halen.
Een andere mogelijkheid is het opvragen van historische gegevens. Joeri gaat verder: “ zo kunnen we bijvoorbeeld inzicht krijgen in het aantal netwerkonderbrekingen van onze kantoren en kunnen we beslissen waar een redundante verbinding noodzakelijk is”.

De monitoring brengt een overzicht in alle systemen en geeft sturing aan het ganse IT-team van Synergie Belgium. Elke collega kan vanuit zijn ervaring sensoren toevoegen om problemen die hij eerder opgelost heeft te blijven monitoren. Zo blijft iedereen alert. Verder is het vaak zo dat manuele controles betreffende windows updates, backups en volle schijven niet altijd systematisch gebeurden, met soms tussenperiodes van meerdere maanden als gevolg. Door de monitoring worden die continu gecontroleerd.

en volle schijven niet altijd systematisch gebeurden, met soms tussenperiodes van meerdere maanden als gevolg. Door de monitoring worden die continu gecontroleerd.
“Een schijf van onze database server was bijna volgelopen door een collega die een groot datarapport aan het opstellen was. Dit had een grote crash kunnen worden met gevolgen voor alle gebruikers, maar dankzij Guard+ hebben we het tijdig opgemerkt.”

“Om updates te installeren zetten we regelmatig een aantal Citrix terminal servers inactief. Na een onderhoud waren we eens vergeten om voldoende servers weer te activeren, maar dankzij de ingestelde sensoren van Guard+ werden we verwittigd dat op sommige servers niemand aangelogd was en dat de actieve servers overbelast werden”.

Joeri concludeert: “Ik vind het verrassend hoe de monitoring op korte termijn een cruciaal stuk software is geworden. Monitoring leek geen must (we hebben jarenlang zonder monitoring ook een behoorlijk stabiel serverpark beheerd), maar dankzij de monitoring kunnen we nu véél meer in het oog houden.”

Goede omgevingkennis

De engineers van Incrius hebben een goed inzicht in de IT-omgeving van Synergie, waardoor de implementatie van de monitoringoplossing vlot verliep. Kleine bugs in de software werden na aanpassingen en updates dan ook snel verholpen. Binnenkort staat er nog een upgrade van Exchange op de planning, dewelke in samenwerking met Incrius zal gebeuren.